แจ้งชำระเงิน

รายละเอียดแจ้งชำระเงิน

  • แจ้งชื่อ – นามสกุล
  • เบอร์โทร
  • อีเมล
  • เลขที่คำสั่งซื้อ
  • และสลิปการชำระเงิน 
    เพื่อยืนยันการชำระเงินมาด้วยนะคะ